สารค็อกเทลเพิ่มประสิทธิภาพความขาวอนุภาคระดับนาโนจากสวิสเซอรแลนด ผสมผสานอารบูตินธรรมชาติ

Product Name GOLD WHITENING COMPLEX MASK Product Type Facial and Skin Care Products Nano Gold Extract (Nano Gold Extract)

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

       สารค็อกเทลเพิ่มประสิทธิภาพความขาวอนุภาคระดับนาโนจากสวิสเซอรแลนด ผสมผสานอารบูตินธรรมชาติ

(Natural Arbutin) จากสารสกัดเบียเบอรรี่ (Bearberries) วิตามินซี (Ascorbyl Palmitate) และกลูตาไธโอน

(Glutathione) ในรูปแบบไลโปโซม