สารค็อกเทลเพิ่มประสิทธิภาพความขาวอนุภาคระดับนาโนจากสวิสเซอรแลนด ผสมผสานอารบูตินธรรมชาติ

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

       สารค็อกเทลเพิ่มประสิทธิภาพความขาวอนุภาคระดับนาโนจากสวิสเซอรแลนด ผสมผสานอารบูตินธรรมชาติ

(Natural Arbutin) จากสารสกัดเบียเบอรรี่ (Bearberries) วิตามินซี (Ascorbyl Palmitate) และกลูตาไธโอน

(Glutathione) ในรูปแบบไลโปโซม