สารสกัดสเต็มเซลลจากใบกุหลาบเทือกเขาแอลป(Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract)

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

       สารสกัดสเต็มเซลลจากใบกุหลาบเทือกเขาแอลปิ้ (Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract)