สารสะกัดเต็มเซลล์ใบกุหลาบจากเทียกเขาแอลป์

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

      ทําหน้าที่เป็นสารเคลือบคลุมผิว (Skin Barrier) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตัวคลุมผิวตามธรรมชาติ ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มพลังให้กับเซลล์ต้นกําเนิดผิวหนังชั้นนอก (Epidermal Stem Cell)
จึงช่วยคงไว้ซึ่งลักษณะที่พิเศษของเซลล์ต้นกําเนิดไว้

++ทําให้ผิวมีภูมิตฐานทาน สามารถรับมือกับอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี ผิวเปล่งปลั่ง สดใส 

       ทดสอบความสามารถในการอยูรอดของเซลลตนกําเนิด โดยทําการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนังกําพรา แล้ว 
1) ทา 0.15% สเต็มเซลล์กุหลาบลงไปในเซลล์
2) ไม่ทาอะไรเลย 
 ≥ นําไปผ่านรังสี UVA-B ทั้งคู่
พบว่าค่าการแบ่งตัวของเซลล์ผิว (CFE) เพิ่มขึ้น 75% และยังสามารถอยู่รอดได้เมื่อถูกทําลายจากรังสียูวี 
= เซลล์ผิวยังคงแบ่งตัวได้ดี ↑ ผิวแข็งแรงสมบูรณ์ เปล่งปลั่งขึ้น ↑ ริ้วรอยแลดูจางลง