ทําหน้าที่เป็นสารเคลือบคลุมผิว (Skin Barrier)  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตัวคลุมผิวตามธรรมชาติ ให้มีความแข็งแรงยิ่

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

        ทําหน้าที่เป็นสารเคลือบคลุมผิว (Skin Barrier)  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตัวคลุมผิวตามธรรมชาติ ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น