Teeya เราไม่ได้ขายสินค้าเพื่อจะเอายอดขายสินค้า แต่เราจะขายสินค้าด้วยความดีในตัวสินค้า เราจะทำด้วยใจและชื่อสัตต่อลูกค้

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

Teeya แนวคิดการทำครีม Teeya เราไม่ได้ขายสินค้าเพื่อจะเอายอดขายสินค้า แต่เราจะขายสินค้าด้วยความดีในตัวสินค้า เราจะทำด้วยใจและชื่อสัตต่อลูกค้า สนใจเป็นตัวแทนติดต่อ ตามรายละเอียดด้านล่างครับ